Często projekty elektroakustyczne są realizowane w Polsce:

  • w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb użytkownika,
  • w oderwaniu od wymogów wynikających ze sposobu funkcjonowania obiektu,
  • w oderwaniu od wymogów użytkowania tych systemów.
Można wymienić wiele przyczyn, dlaczego akceptuje się takie ?projekty elektroakustyczne?. Z pewnością jedną z nich jest brak odpowiednich regulacji umożliwiających skuteczną weryfikację:
  • przygotowania zawodowego do projektowania elektroakustycznego,
  • rzeczywistych umiejętności w zakresie opracowywania projektów elektroakustycznych,
  • doświadczenia w tworzeniu projektów elektroakustycznych,
osób, które tworzą różne opracowania nazywane mniej lub bardziej zasadnie projektami elektroakustycznymi.

Dlaczego pomimo podłogi pływającej słyszysz kroki sąsiada z góry? Podłoga pływająca jest szczególnym rodzajem podłogi, której zastosowanie, pod względem akustyki, ma na celu redukcję hałasu przenoszonego przez strop do pomieszczenia sąsiadującego. Redukcja hałasu następuje przede wszystkim wskutek:

  • zmniejszenia poziomu dźwięków uderzeniowych takich jak np. kroki,
  • zwiększenia izolacyjności stropu od dźwięków powietrznych np. odgłosów rozmowy.
Idea podłogi pływającej polega na:
  • posadowieniu niezależnej warstwy podłogi na warstwie materiału wibroizolacyjnego,
  • dylatacji tejże warstwy od konstrukcji budynku.